هیچ کالایی در سبد خرید شما نیست!

Registration

ورود

فلایت کنترل Pixracer v1.0

دسترسی: موجود

 فلایت کنترل Pixracer V1.0

Pixracer جدید (قبلا با نام XRacer معرفی شده بود) حال با پشتیبانی کامل Arducopter  و  PX4موجود است که پروژه اوپن سورس واقعی است، که با نرم افزار PX4 قابل اجرا است، این محصول تنها یک نسخه کوچک pixhawk نیست، بلکه اولین اتوپایلوت از نسل FMUv4 Pixhawk به حساب می آید، و این محصول همراه با نسخه به روزرسانی شده نسل جدید سنسورها وارد بازار شده ، سیستم wifi داخلی و یک حافظه 2MB  جهت ذخیره کردن داده ها، یک به روزرسانی واقعی در مقایسه با نسخه قبلی به حساب می آید

 
Description:
Item name: Pixracer V1.0 Flight
MCU: STM32F427VIT6 rev.3
PCB dimension: 36mm*36mm
FRAM: FM25V02-G
LDO Ultra low noise LDOs for sensors and FMU
MPU9250, ICM20608, baro MS5611, mag HMC5983
Connectors: GPS+I2C, RC-IN, PPM-IN, RSSI, SBus-IN, Spektrum-IN, USART3 ( TxD, RxD, CTS, RTS ), USART2 ( TxD, RxD, CTS, RTS ), FRSky-IN, FRSky-OUT, CAN, USART8 ( TxD, RxD ), ESP8266 ( full set ), SERVO1-SERVO6, USART7 ( TxD, RxD ), JTAG ( SWDIO, SWCLK ), POWER-BRICK ( VDD, Voltage, Current, GND ), BUZZER-LED_BUTTON
MicroSD card reader
RGB LED
Micro USB
WiFi ESP8266 802.11bgn ( Included !) . 
This popular add on is a very versatile solution, you might want to check its wiki as well: http://www.esp8266.com/wiki/doku.php...th-the-esp8266 But don´t be scared, the included WiFi Module is coming ready to go !
JST GH series connectors for easy and robust peripheral connections, DF13 haters will love those!
Dimensions: 36 x 36mm with 30.5 x 30.5mm hole grid with 3.2mm holes
Weight Pixracer: ( incl uSD and WiFi ) - app. 10.9g , ACSP4 - 7.86g ACSP5 app. 2.32g 
Full set of professional flexible silicone cables for almost any peripheral module included.
Power supply - 5-5.5VDC from USB or PowerBrick connector.
 
Package included:
1 x Pixracer V1.0 Flight Controller
تولید کننده خیر

No Review for "فلایت کنترل Pixracer v1.0"

برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خودتان را بنویسید